Var

    Türü belirlenmemiş olan veri türlerinin atandığı veri türüdür. Atanan veri tipinin özelliğini taşır ve daha sonra farklı bir veri tipi atanamaz.

    var anahtar sözcüğü ile tanımlanan değerler örtülü değerlerdir. Gerçek değişken türünü gizler. Değer dönüştürülmediği sürece gerçek değer türünün bilinmesi mümkün olmayabilir. Kullanımı ve tanımlanması basittir. 

    int, List, IEnumerable,Array gibi uzun tanımlamalarda geliştiriciler için tanımlamayı kolaylaştırır.

Var Değişken Tanımlama


Kod Çıktısı

Implicitly Typed : 101 Explicitly Typed : 101

Dene