Elements

Linq ile tek kayıt getirmek içi ElementAt, ElementAtOrDefault, First, FirstOrDefault, Last, LastOrDefault, Single, SingleOrDefault metotları kullanılır.