Concatenation

Linq ile iki tane kolesiyonu birbirine bağlama için Concat metodu kullanılır.