Equality

Linq ile eşitlik kontrolü için Equality metodu kullanılır.