Filtering

Linq ile filtreleme işlemleri için Where, OfType gibi linq metotları kullanılır.