Generation

Linq ile Koleksiyon vb. üretimler için DefaultEmpty, Empty, Range, Repeat metotları kullanılır.