Grouping

Linq ile gruplama işlemlerinde GroupBy, ToLookup metotları kullanılır.