Joins

Linq ile koleksiyonları birleştirme işlemleri GroupJoin, Join metotları ile yapılır