Partitioning

Linq ile koleksiyonda bulunan verileri Skip, SkipWhile, Take, TakeWhile metotları ile parçalanabilir.