Projection

Linq ile koleksiyonlar da seçim işlemleri Select, SelectMany metotları ile yapılır.