Quantifiers

Linq ile Koleksiyonlarda veri var mı kontrolü All, Any, Contains metotları ile yapılır ve bool olarak geriye döner. Kayıt var ise True, yok ise False döner.