Sorting

Linq ile sıralama işlemleri OrderBy, OrderByDescending, ThenBy, ThenByDescending, Reverse linq metotları ile yapılır.