Docker Avantajları

        Docker konteynerleri bakımı ve taşınması daha kolay iş akışı oluşturur. Uygulamaları temel sistemden ayırır. Çalışma ortamını destekleyen herhangi bir ortamda çalışabilir. Web sunucusu, veritabanı ve ön bellekleme gibi birden fazla bileşenden oluşabilir. Çok fazla iş yükü alabildiğinden belirli bir sistemden daha fazlasını yapabilir.