Middleware Class

    Burada Middleware class ının nasıl oluştuğunu ve Uygulamanın istek kanalına nasıl eklendiğini inceleyeceğiz.

Aşağıdaki ekranda göründüğü gibi uygulamaya Middleware Class ekliyoruz.

Middleware Class Ekleme

Sınıfın içerisinde RequestDelegate türünde bir parametreye sahiptir. Invoke veya InvokeAsync türünde yöntemleri vardır. Burada isteklerin ulaşması gereken bir ara yazılım oluşturacağız. Bu ara yazılımda uygulamaya gelen her isteği günlüğe kaydedilmsi sağlanacaktır. Günlüğe kayıt işlemi için ILoggerFactory nesnesini uygulamaya bağladık.

Aşağıdaki örnek oluşturmuş olduğumuz LoggerMiddleware sınıfıdır.

Startup.cs configurasyonu görüntüsü aşağıdaki gibidir.  Configure metodunun içerisinde "app.UseMyMiddleware();" olarak tanımlanır. Tanımlama işleminden sonra gelen her istek Invoke() yönteminde çağırılır.