Uygulama Yapısı

Bu bölümde Visual Studio 2019 üzerinden oluşturulmuş olan ASP.NET Core Web Application uygulamasının yapısı hakkında bilgi verilecektir.


.csproj: Uygulama üzerine sağ tuş yapılarak “Edit Project File” açılan ekranda Edit seçildiğinde .csproj dosyası detayı düzenlenebilir olarak açılır..csproj görünümü aşağıdaki gibidir.Dependencies bölümünden sağ tuş yaraparak “Manage NuGet Packages” seçeneği ile uygulamaya yeni paketler eklenebilir.Package Source: Uygulamaya eklenecek olan paketlerin adresini belirtir. “All” seçiminde tüm paketlerin listesi gelir. 

Browse: Package listesi

Installed: Uygulamadaki yüklü olan Package listesi

Updates: Uygulamada yüklü olan ve yeni versiyonu çıkmış olan Package Listesi


Herhangi bir Package seçilip Install a basıldığında seçili paket uygulamaya yüklenir.

Version: Yüklenecek olan paketin versiyonlarını listeler. Uygulamaya uyumlu geçmişe dönük versiyon ekleme imkanı verir.Properties Visual Studio profillerini içerir.wwwroot uygulama dosyalarının saklandığı klasördür.Pages uygulamanın Razor sayfalarının tutulduğu alandır.