Startup.cs

Startup.cs ASP.NET core projesinin ana dizininde bulunur. ASP.NET deki Global.asax gibidir. Uygulama çalıştığı zaman ilk olarak startup.cs üzerinden çalışır. ConfigureServices ve Configure isminde iki sınıf bulunur.


ConfigureServices: Uygulama tarafından kullanılan hizmetlerin yapılandırılması için kullanılır. Uygulama hizmeterini yapılandırır. IWebHostEnvironment, IHostEnvironment ve IConfiguration hizmetler startup sınıfında kullanılabilir.

Configure: Bu yöntem uygulamanın her HTTP isteğine nasıl cevap vereceğini tanımlamak için kullanılır. Geliştiriciye özel durum sayfası, Hata yakalama, HTTPS yönlendirme, Razor sayfaları gibi özellikler yapılandırılır. IWebHostEnvironment ILoggerFactory ve ConfigureServices te bulunan hizmetler Configure metodunda çalışabilir.


Program.cs dosyası uygulamanın giriş noktasıdır. İlk uygulama yüklendiğinde Program.cs yürütülür. Program.cs içerisinde UseStartup yöntemi ile Startup sınıfı çağrılır.