Yeni Asp.Net Core Uygulaması

Bu bölümde Visual Studio 2019 ile yeni bir ASP.NET Project Application uygulamasının nasıl açılacağını inceleyeceğiz. Visual Studio 2019 açın ve “Create a new project” seçeneğini seçin.“ASP.NET Core Web Application” seçin ve ileri yapın.

Uygulamaya isim verdikten sonra Create butonuna tıklayın.            

Project name: Uygulamaya verilecek olan isim alanıdır.
Location: Uygulama dosyalarının saklanacağı adres alanıdır.
Solution name: Uygulama Slution isim alanıdır. Project name isim alanından farklı bir isim yazılabilir.

Farklı uygulama türlerinin bulunduğa alana gelinecek. Burada “Web Application” seçeneğiniz seçiniz. 
.Net Core seçimi uygulamanın türünü ifade etmektedir.
ASP.NET Core 3.1 uygulamanın versiyonunu ifade etmektedir.
Configure fot HTTPS uygulamanın https olarak çalışıp çalışmaması seçeneğidir.

ASP.NET Core uygulaması oluşmuş hali aşağıdaki gibidir.

Ctrl + F5 ile uygulama çalıştırılır. Çalışan uygulama aşağıdaki gibidir.

Adres çubuğundaki adres uygulamanın IIS deki erişim adresidir.