BaseStream

        BaseStream sınıfı ile MemoryStream saklanan verilerin özelliklerini geriye döndürür. BaseStream, Stream üzerinde bir özelliktir. "System.IO" referansı üzerinden beslenir. BinaryReader türü ile BaseStream özelliklerinin ortaya çıkarılmasını sağlar.