BinaryReader

        BinaryReader sınıfı byte olarak saklanan verileri okur. Farklı veri türlerini okuabilme yeteneğine sahiptir.    

        Constructor da "BinaryReader(Stream output, Encoding encoding)" söz dizimine sahiptir."output" dosya bilgilerinin ve "encoding" kodlama türünün tanımlandığı alandır.