BinaryWriter

        BinaryWriter sınıfı byte olarak saklanmasını sağlar.  Farklı veri türlerini byte olarak yazılmasını destekler.    

        Constructor da "BinaryWriter(Stream output, Encoding encoding)" söz dizimine sahiptir. "output" dosya bilgilerinin ve "encoding" kodlama türünün tanımlandığı alandır.

        Herhangi bir kodlama türü belirtilmediği takdirde "UTF-8" karakter kodlaması default olarak kullanılır. "Write" yöntemi ile dosya üzerinde yazma işlemi yapılır.