Bool

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Boolean sınıfında tanımlıdır. Bool veri tipi yanlızca 2 değer alabilir. Bunlar "True" ve "False" değerleridir. Bool? şeklinde yapılan tanımlanamarda ise "null" değeri alabilirler.

Bool Array

    Bool türündeki veriler dizi içerisinde tutulabilir. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

True True False True False

Dene