Bool

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Boolean sınıfında tanımlıdır. Bool veri tipi yanlızca 2 değer alabilir. Bunlar "True" ve "False" değerleridir. Bool? şeklinde yapılan tanımlanamarda ise "null" değeri alabilirler.

Bool Değişkeni

    bool veri türü boolean türdeki verileri tutar. Bu veriler "true" ve "false" değerleridir. Literatür de "true" doğru(1), "false) Yanlış(0) olarak ifade edilir.

     C# linq ile bool örneğini görelim. bool olarak tanımlanan status değişkenine alabileceği değerlerden olan "true" değerini atadık ve ekrana yazdır. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

False

Dene