Bool

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Boolean sınıfında tanımlıdır. Bool veri tipi yanlızca 2 değer alabilir. Bunlar "True" ve "False" değerleridir. Bool? şeklinde yapılan tanımlanamarda ise "null" değeri alabilirler.

Bool Değişkeninin Bölünebilme ile Belirlenmesi

    Bool değişkeni "true" yada "false" değeri alabilir. C# ta bölünebilme işlemi için kullanılan "%" ifadesi geriye "true" yada "false" değeri döner. Burada tam bölünebiliyorsa "true", bölünemiyorsa "false" değeri geriye döner.

    C# ile bölünebilme kuralını görelim. year değişkeninde şu anki yıl değerini aldık. ve bu yıl değerinin 2 ile tam bölünüp bölünemediğini kontrol etmek için "%" ifadesini kullanacağız. (year % 2 == 0) olarak tanımlanan kod bloğu year değişkeninde bulunan değerin kalanının sıfıra eşit olup olmadığını sorgular. Şuan için 2018 değerine sahip olan year değişkeni sıfır kalanlı bölünebildiği için kalanı sıfır olur ve yearStatus değişkenine true değerini atar. If metodunda ise yearStatus değeri true olduğundan if bloğuna girerek işlemlerine devam eder.


Kod Çıktısı

Yıl değeri çift sayı : 2018

Dene