Bool

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Boolean sınıfında tanımlıdır. Bool veri tipi yanlızca 2 değer alabilir. Bunlar "True" ve "False" değerleridir. Bool? şeklinde yapılan tanımlanamarda ise "null" değeri alabilirler.

Bool Değişkeninin IF ile Kullanımı

    Bool değişkeni "true" ve "false" değeri aldığı için if içerisinde kullanılabilir. If koşulunda bool değişken değeri "true" ise if bloğuna girer, eğer bool değişkeni değeri false ise if içerisine girmez.

    C# bool ile if örneğini görelim. value değikenine 10 değerini atadık ve if içerisinde value değişkeninin 10 rakamına == ifadesi ile eşit olup olmadığını sorguladık. Burada 10 == 10 ifadesi true olarak geriye döneceğinden kod çalışma zamanında if bloğuna girer. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

Değer 10

Dene