Bool

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Boolean sınıfında tanımlıdır. Bool veri tipi yanlızca 2 değer alabilir. Bunlar "True" ve "False" değerleridir. Bool? şeklinde yapılan tanımlanamarda ise "null" değeri alabilirler.

Bool Değişken Türleri

    Bool değişken türleri koşullara göre değerleri değişmektedir. Örnek tablo ve uygulama aşağıdaki gibidir.

Value1OperationValue2Result
true&&truetrue
true&&
falsefalse
false&&
truefalse
false&&
falsefalse


Kod Çıktısı

True False False False

Dene