Bool

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Boolean sınıfında tanımlıdır. Bool veri tipi yanlızca 2 değer alabilir. Bunlar "True" ve "False" değerleridir. Bool? şeklinde yapılan tanımlanamarda ise "null" değeri alabilirler.

Bool Parse

    Bool parse ile string olan değerin bool türüne dönüştürülmesi sağlanır. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

True False False

Dene