Bool

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Boolean sınıfında tanımlıdır. Bool veri tipi yanlızca 2 değer alabilir. Bunlar "True" ve "False" değerleridir. Bool? şeklinde yapılan tanımlanamarda ise "null" değeri alabilirler.

Bool sizeof

    Bool sizeof ile bool tipinin geriye 1 olarak döner.


Kod Çıktısı

1 System.Boolean

Dene