Bool

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Boolean sınıfında tanımlıdır. Bool veri tipi yanlızca 2 değer alabilir. Bunlar "True" ve "False" değerleridir. Bool? şeklinde yapılan tanımlanamarda ise "null" değeri alabilirler.

Bool Sort

    Bool listesindeki verileri veri değerine göre listeler. İlk olarak false değerleri ve devamında da True değerlerini sıraya ekler. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

List True False True False True Sort List False False True True True

Dene