Bool

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Boolean sınıfında tanımlıdır. Bool veri tipi yanlızca 2 değer alabilir. Bunlar "True" ve "False" değerleridir. Bool? şeklinde yapılan tanımlanamarda ise "null" değeri alabilirler.

Convert Bool To Int

    bool değerinin int türüne dönüştürülmesi sonucunda geriye 1 ve 0 değeri döner. True olan değer için 1, False olan değer için ise 0 olur. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir. 


Kod Çıktısı

1 0 1

Dene