Bool

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Boolean sınıfında tanımlıdır. Bool veri tipi yanlızca 2 değer alabilir. Bunlar "True" ve "False" değerleridir. Bool? şeklinde yapılan tanımlanamarda ise "null" değeri alabilirler.

Bool ToBoolean

    Bool değişken değerinin int' den bool tipine dönüştürülmesi için Convert.ToBoolean methodu kullanılır. 0 (Sıfır) değeri her zaman False olarak döner.  0 (Sıfır) dan farklı olan tüm değerler True olarak döner.


Kod Çıktısı

True False True False True False

Dene