BufferedStream

        BufferedStream sınıfı Stream sınıfını genişletir. Bellekte bulunan veri bloklarında okuma yada yazma işleminin yapılması için kullanılır. Ancak hem okuma hemde yazma için kullanılamazlar. Arabellek gerekmediği sürece bellekte herhangi bir yer ayırmaz.