Byte

    .NET kütüphanesinden bulunan System.Byte sınıfından türer. 8 bit integer değeri alabilir. Alabileceği değerler 0 - 255 arasındaki değerlerdir. Büyük sayıların olmadığı işlemlerde kullanılabilinir.
    Byte olarak tanımlanacak olan değişkene değer aralışı dışında bir değer atandığında hata verir. Alabileceği değerleri görebilmek için Byte.MinValue alabileceği en küçük tam sayı değeri ile Byte.MaxValue ile alabileceği en büyük değeri verir.
    Byte olarak tanımlanan değişkendeki değer, short, ushort, int, uint, long, ulong, float, double, ve decimal gibi veri türlerine dönüştürülebilir. Dönüştürme işlemleri için ya byte tercih edilmeli yada byte' den büyük veri tutabile diğer veri türleri tercih edilmelidir.

Byte Değişkeni Tanımlama

    Byte değişkeni için 0 ile 255 arasında olan tam sayıları tutabilir. Sabit aralık dışında değer verilemez. 8 bit alan kapladığı için daha büyük rakamlara ihtiyaç olmayacak alanlar için kullanılabilir.


Kod Çıktısı

185

Dene
Byte Değerlerinin Toplama İşlemi

    0 ile 255 arasında değer alabilen byte değişkeni ile toplama ve çıkarma işlemi yapılabilinir. İşlem sonucunda ortaya çıkacak yeni değerin tekrardan byte olarak atanabilmesi için byte değer aralığında olması gerekir.

    C# byte toplama işlemini örnek ile görelim. value1 ve value2 değişkenleri byte olarak tanımlandı ve her iki byte değişkenleri toplamı 0 - 255 aralığında olduğundan byte dönüştürülebilir. Burada ortaya çıkan toplamı tekrardan byte olarak atanabilmesi için (byte) olarak dönüştürülmesi gerekir. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

65

Dene
Byte Değerinin Minimum ve Maksimum Değeri

    byte değişkeni 0 - 255 arasında değer alır. byte metodu üzerinden byte.MinValue ile byte değişkeninin alabileceği en küçük değer olan sıfır geriye döner. byte.MaxValue ile byte değişkeninin alabileceği en büyük değer olan 255 değeri geriye döner.


Kod Çıktısı

Min Value : 0 Max Value : 255

Dene
Byte Tipinin TypeOf Değerleri

    byte sınıfı typeOf ile kullanıldığında geriye byte nin .Net kütüphanesindeki sınıfı adını geriye döner. Ekrana sınıf adını yazar. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

System.Byte System.Byte 0

Dene