Byte

    .NET kütüphanesinden bulunan System.Byte sınıfından türer. 8 bit integer değeri alabilir. Alabileceği değerler 0 - 255 arasındaki değerlerdir. Büyük sayıların olmadığı işlemlerde kullanılabilinir.

Byte Değerinin Minimum ve Maksimum Değeri

    byte değişkeni 0 - 255 arasında değer alır. byte metodu üzerinden byte.MinValue ile byte değişkeninin alabileceği en küçük değer olan sıfır geriye döner. byte.MaxValue ile byte değişkeninin alabileceği en büyük değer olan 255 değeri geriye döner.


Kod Çıktısı

Min Value : 0 Max Value : 255

Dene