Byte

    .NET kütüphanesinden bulunan System.Byte sınıfından türer. 8 bit integer değeri alabilir. Alabileceği değerler 0 - 255 arasındaki değerlerdir. Büyük sayıların olmadığı işlemlerde kullanılabilinir.

Byte Değerlerinin Toplama İşlemi

    0 ile 255 arasında değer alabilen byte değişkeni ile toplama ve çıkarma işlemi yapılabilinir. İşlem sonucunda ortaya çıkacak yeni değerin tekrardan byte olarak atanabilmesi için byte değer aralığında olması gerekir.

    C# byte toplama işlemini örnek ile görelim. value1 ve value2 değişkenleri byte olarak tanımlandı ve her iki byte değişkenleri toplamı 0 - 255 aralığında olduğundan byte dönüştürülebilir. Burada ortaya çıkan toplamı tekrardan byte olarak atanabilmesi için (byte) olarak dönüştürülmesi gerekir. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

65

Dene