Byte

    .NET kütüphanesinden bulunan System.Byte sınıfından türer. 8 bit integer değeri alabilir. Alabileceği değerler 0 - 255 arasındaki değerlerdir. Büyük sayıların olmadığı işlemlerde kullanılabilinir.

Byte Değişkeni Tanımlama

    Byte değişkeni için 0 ile 255 arasında olan tam sayıları tutabilir. Sabit aralık dışında değer verilemez. 8 bit alan kapladığı için daha büyük rakamlara ihtiyaç olmayacak alanlar için kullanılabilir.


Kod Çıktısı

185

Dene