Byte

    .NET kütüphanesinden bulunan System.Byte sınıfından türer. 8 bit integer değeri alabilir. Alabileceği değerler 0 - 255 arasındaki değerlerdir. Büyük sayıların olmadığı işlemlerde kullanılabilinir.

Byte Tipinin TypeOf Değerleri

    byte sınıfı typeOf ile kullanıldığında geriye byte nin .Net kütüphanesindeki sınıfı adını geriye döner. Ekrana sınıf adını yazar. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

System.Byte System.Byte 0

Dene