String CompareOrdinal

    String CompareOrdinal yöntemi belirtilen iki string değerin her tek karakterlerinin sayısal sıraları değerlendirilerek karşılaştırılır.  CompareOrdinal(string strA,string strB) söz dizimine sahiptir.  strA kontrol edilecek olan birinci değer.  strB kontrol edilecek olan ikinci değer.

    Geriye dönecek olan değer int türündedir. Geriye dönen sonuç sıfırdan küçükse ise strA,strB den küçüktür "0" ise strA,strB' ye eişittir ve sıfırdan büyükse strB,strA den büyüktür anlamına gelir.

String CompareOrdinal Kullanımı

        String CompareOrdinal yöntemi ile tanımlı olan iki string değerin büyük küçük harfler kontrol edilerek harf sıra değerlerine göre geriye int türünde değer döner.

         CompareOrdinal(string strA,string strB) söz dizimine sahiptir. Geriye dönen sonuç sıfırdan küçükse ise strA,strB den küçüktür "0" ise strA,strB' ye eişittir ve sıfırdan büyükse strB,strA den büyüktür anlamına gelir.  strA ve strB değişkenlerinden aynı kelimeden oluşan büyük ve küçük harfle yazılmış değerler bulunuyor. Karşılaştırma sonucunda strA, strB den büyük olduğunu ifade eden int rüründe değer geriye döner.

        Burada büyük harflerin sıralamada daha önde olması durumu ile bu şekilde bir sonuç ortaya çıkmıştır. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

str1 büyük str2'den

Dene