String CompareTo

    String CompareTo yöntemi tanımlı olan string türündeki değişken değerini, diğer bir string değeri ile karşılaştırır.  Karşılaştırma harfleri tek tek olarak numaralandırır ve büyük küçük harf kontrolüne göre sıralama değişir.   Geriye int türünde değer döner. 

String CompareTo Kullanımı

        String CompareTo yöntemi ile iki string değer karşılaştırılır. Karşılaştırma tek karakter olarak yapılır. Örnek uygulamada value1 ile value2 değerleri CompareTo ile karşılaştırılmıştır. Geriye dönen değer bir olduğundan dolayı value1 değeri value2 değerinden sıralamada büyüktür.

        Aşağıdaki örnek, String CompareTo yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

1

Dene