Concat

Concat() anahtar sözcüğü iki tane koleksiyonun elemanlarını birleştirir. İlk koleksiyonun elemanlarından sonra ikinci koleksiyonun elemanları listelenecek şekilde yeni bir koleksiyon oluşur.

String Concat Kullanımı

        String Concat yöntemi ile iki yada daha fazla string türündeki değerler birleştirilir.Tanımlanan value1 ve value2 değişkenleri içerisinde bulunan değerler birleştirilecektir.

        Aşağıdaki örnek, String Concat yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

Merhaba1Merhaba2

Dene