Clear

    C# Console.Clear yöntemi Console penceresinde bulunan verileri temizler. ForegroundColor ve BackgroundColor olarak tanımlanmış olan arkaplan ve yazı rengini konsol ekranında default değerlerine döndürür.

Clear Uygulaması

    Aşağıdaki kod Console.Clear yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.

Dene