Clear

    C# Console.Clear yöntemi Console penceresinde bulunan verileri temizler. 

Clear Uygulaması

    Aşağıdaki kod Console.Clear yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.

Dene