Read

    Console.Read yöntemi Console ekranında standart giriş akışından sonraki karakteri okur.

Methods
int Read()

Return
Giriş akışından sonraki karakter veya okunacak başka karakter yoksa negatif (-1) karakter.
Koşul sağlanmadığında "TrueException" türünde hata fırlatılır.

Console.Read Kullanımı

    Aşağıdaki kod Console.Read yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

Value: 5

Dene