Read

    Console.Read yöntemi Console ekranında standart giriş akışından sonraki karakteri okur. Giriş akışından sonraki karakter veya okunacak başka karakter yoksa negatif (-1) karakter.

Console.Read Kullanımı

    Aşağıdaki kod Console.Read yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

Value: 5

Dene