ReadKey

    Console.ReadKey yöntemi ile Console ekranında kullanıcı tarafından basılan bir sonraki tuş değerini alır.

Console.ReadKey

    Console.ReadKey yöntemi ile Console ekranında kullanıcı tarafından basılan bir sonraki tuş değerini alır.

    Aşağıdaki kod Console.ReadKey yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

Spacebar

Dene