ReadLine

    Console.ReadLine yöntemi Console ekranında kullanıcının girdiği veri satırının tümünü alır. Konsol ekranından girilecek olan metin yada diğer veri türlerinde ki verileri almanın yöntemidir.

Console.ReadLine

    Console.ReadLine yöntemi Console ekranında kullanıcının girdiği veri satırının tümünü alır.

    Aşağıdaki kod Console.ReadLine yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

Value

Dene
Readline Do While

    Aşağıdaki kod Console.ReadLine yönteminin Do While içerisinde nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

Value

Dene