Title

    C# Console.Title yöntemi Console uygulamasının başlığını değiştirir.  Maksimum uzunluğu 24500 karakterdir. Bir konsol uygulamasını komut çalıştırıldığında, görüntülenen pencerenin başlığı genellikle cmd.exe dosyasının yolunu ve adını varsayılan olarak kullanır. Bunun yerine uygulamanın adını değiştirmek için Title yöntemi kullanılır.

Title Uygulaması

    Aşağıdaki kod Console.Title yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.

Dene