Title

    C# Console.Title yöntemi Console uygulamasının başlığını değiştirir.  Maksimum uzunluğu 24500 karakterdir.

Title Uygulaması

    Aşağıdaki kod Console.Title yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.

Dene