Write

    Console.Write() belirtilen değeri yada metni ekrana konsol ekranına yazar. Ekrana yazarken yeni bir satır eklemeden yan yana ekrana yazar. Eğer metnin sadece bir satır üzerinde yazılması gereliyorsa Console.Write() yöntemi kullanılır.

Console Write

    Console.Write() yöntemi konsol ekranından girilen metni yeni bir satır eklemeden yan yana ekrana yazar. Aşağıdaki kod Console.Write yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

Default line: - New line:

Dene