WriteLine

   C# Console.WriteLine() deyimi ile Konsol ekranına girilen verileri yeni bir satır oluşturarak ekrana yazar. System kütüphanesinden beslenir. WriteLine(string value) de bulunan "value" arametresini alır. "value" parametresi içerisine string yada diğer bool, int vb. değer tipleride yazılabilir. Geriye yazılan metni döndürür ve konsol ekranına yazar.

WriteLine Uygulaması

    Aşağıdaki kod Console.WriteLine yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

Default line: New line:

Dene