WriteLine

   C# Console.WriteLine() deyimi ile Konsol ekranına girilen verileri yeni bir satır oluşturarak ekrana yazar. System kütüphanesinden beslenir.

WriteLine Uygulaması

    Aşağıdaki kod Console.WriteLine yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

Default line: New line:

Dene